توضیح کامل پلن درآمدزائی شرکت بازاریابی شبکه ای پنبه ریز


 

پلان درآمدی اول


و اما پلان درآمدی اول شرکت از نوع پلکانی است یعنی شما برای دریافت پورسانت، نیاز به ایجاد تعادل و هیچ پیش شرط دیگری ندارید. شرکت چند سطح یا چند لول را برای دریافت پورسانت مشخص و برای هر سطح درصد معینی پورسانت پرداخت می نماید. در اینجا شرکت پانزده سطح را مشخص نموده .یعنی هر فرد از فروش سازمان خود تا سطح پانزدهم پورسانت دریافت می کند.

اما منظور از سطح یا لول چیست؟

در پلان پلکانی شما میتوانید از یک نفر تا بینهایت نفر را بطور مستقیم معرفی نمائید. افرادی که شما مستقیماً معرفی کرده اید سطح یک یا لول یک شما محسوب می شوند این افراد نیز میتوانند همانند شما افراد دیگری را معرفی کنند که سطح دو یا لول دوم شما را تشکیل میدهند. و افراد سطح دو نیز میتواند افراد دیگری را معرفی کنند که سطح سوم شما را تشکیل میدهند و ...

کلیه سطوح سازمان فروش شما بر اساس همین ساختار شکل می گیرد.

حق‌الزحمه‌ها در طرح پلکانی

محاسبه پورسانت ناشی از فروش مستقیم:

هر نماینده فروش به ازاء هر فروشی که مستقیما ناشی از معرفی محصولات شرکت توسط خودش باشد 50% از امتیاز آن محصول فروخته شده را به عنوان حق الزحمه دریافت می کند.

برای مثال اگر در سطح یک شما شخصی، پک ترکیبی شماره 1 به ارزش 99.500 تومان که 140 امتیاز دارد را خریداری نموده باشد، 50 درصد امتیاز فروش آن متعلق به شما می باشد. هر امتیاز هم 100 تومان ارزش دارد.

پس در نتیجه :

تومان 7.000 = 50% *100 * 140

پس با 10 فروش مستقیم 140 امتیازی در سطح یک (70.000 تومان) پورسانت دریافت میکنید.

نکته: هر محصول دارای امتیاز خاص خود می باشد که هیچ ارتباطی به قیمت آن ندارد بلکه مبنای این امتیاز میزان پورسانتی است که شرکت می تواند در ازای فروش آن به بازاریابان خود بپردازد(سود شرکت).ارزش ریالی هر یک امتیاز 1000 ریال می باشد.

منظور از فروشهای غیر مستقیم، فروشهایی است که نه مستقیما توسط نماینده فروش بلکه توسط فروشندگان آنان انجام شده است می باشد. پس شرکت به هر نماینده فروش به ازای هر بار فروش غیر مستقیم کالاهای شرکت توسط هر یک از فروشندگان موجود در سازمان فروش خود بنا به سطحی که عملیات فروش در آن صورت گرفته پورسانت پرداخت می کند،همانند جدول زیر:

توجه: پورسانت ها در پلان پلکانی به صورت هفتگی و در روز های یکشنبه و فقط به حساب بانک ملت نمایندگان واریز می شود.

حال اگر با این استراتژی کار کنیم که هر کس در ماه اول سه معرفی مستقیم(فروش مستقیم) داشته باشد، یعنی هر فرد سه نفر را مستقیما به شرکت معرفی کند و به آنها محصول بفروشد،همچنین به آنها آموزش دهد و حمایتشان کند و به آنها در معرفی نفراتشان و فروش مستقیمشان کمک کند به عبارت دیگر؛ شما سه نفر را حمایت می کنید؛هر کدام از آن سه نفر هم با کمک شما سه نفر دیگر را به شرکت معرفی و حمایت می کنند(مجموع 9 نفر) و الی آخر ... رشد سازمان فروش شما همینطور ادامه پیدا می کند.آن 3 نفری که شما معرفی کردید و حمایت می کنید هر کدام یک شاخه (Leg) برای شما به حساب می آیند که سازمان فروش شما در زیر مجموعه ی آن 3 نفر (یا سه شاخه) تشکیل خواهد شد.

بدین ترتیب تعداد نفرات در سطح یک 3 نفر، سطح دو 9 نفر، سطح سه 27 نفر، سطح چهار 81 نفر و تا سطح پانزده به همین ترتیب تعداد نفرات با رشد تساعدی بر مبنای عدد سه افزوده میشود.توجه داشته باشید که 5% پورسانت 81 فروش در سطح چهارم خیلی بیشتر از 50% پورسانت سه فروش در سطح اول می باشد.پس در سطح ده که 2% پورسانت دریافت میکنید بسیار بیشتر از سطوح اول پورسانت دریافت می کنید.

معمولاً بعضی از افراد یک هفته و بعضی دیگر دو هفته یا کمی بیشتر موفق به این کار میشوند ولی فرض میکنم هر کس در مدت یک ماه سه نفر را بصورت مستقیم معرفی کرده و به آنها از محصولات شرکت فروخته باشد و آن سه نفر هم هر کدام با کمک معرف و حامی خود در مدت یک ماه به سه نفر محصول فروخته و سه شاخه ی خود را معرفی و به آنها آموزش دهد،بدین ترتیب در مدت شش ماه شما تا سطح شش خود پیش خواهید رفت. چنانچه همه افراد معرفی شده به شرکت برای مصرف شخصی خود 300 امتیاز از محصولات شرکت را خریداری کرده باشند ،پورسانت ماه ششم شما از بابت فروش در سطح ششم به تنهایی مبلغ 437.400 تومان خواهد بود که اگر با پورسانت پنج ماه قبل(فروش در سطوح یک تا پنج) جمع کنیم تا ماه ششم شما مبلغ890.100 تومان پورسانت دریافت خواهید کرد. فکر میکنید چنانچه مجموعه شما تا ماه دهم صد در صد این کار را انجام بدهند، یعنی هر کس در مدت یک ماه، سه فروش مستقیم 300 امتیازی داشته باشد، مجموع پورسانت شما تا ماه دهم چقدر میشود؟

پورسانت شما تا پایان ماه دهم 53,378,100 تومان خواهد شد.

.مچنین پورسانت شما تنها در ماه یازدهم (فقط از بابت فروش در سطح یازده سازمان فروشتان) عدد پنجاه و سه میلیون تومان خواهد شد که اگر با پورسانت ده ماه قبل (ده سطح اول) جمع کنیم به عدد یک صد و شش میلیون تومان خواهد رسید .

 ماه دوازدهم را دیگر خودتان حساب کنید!

روی کاغذ عدد قشنگیه، دور از ذهن هم نیست. ولی فکر کنید که اگر فقط و فقط 10% از مجموعه شما این کار را درست انجام بدهند در این صورت پورسانت شما در ماه دوازدهم حدوداً 265,954,500 تومان خواهد شد. و اگر فقط و فقط 1% از مجموعه شما این کار را درست انجام بدهند شما تا پایان ماه دوازهم حدود 26 میلیون تومان پورسانت خواهید گرفت


در تصویر زیر روند درآمدزائی با استراتژی هر فرد 3 نفر و هر نفر 300 امتیاز خرید تهیه شده است:


نکته:در طرح درامدزایی شرکت سقف درامدی وجود ندارد و افراد می توانند تا بینهایت مشتری در سطح یک خود داشته باشند.

نکته: در پلان پلکانی اجباری بر معرفی کردن محصولات به 3 نفر نیست و شما می توانید حتی با معرفی کار

به یک نفر هم تجارت خود را شروع کنید و لزومی بر این که حتما 3 نفر شما ثبت نام کنند تا آن 3 نفر بتوانند نفرات خود را معرفی کنند نیست.یعنی از زمانی که شما یکی از دوستان صمیمی خود را معرفی کردید او از همان لحظه ای که به عنوان نماینده ی فروش پنبه ریز ثبت نام کرد ، می تواند بازاریابی کرده و زیرشاخه های خود را معرفی کند.
قانون فروش مستقیم:
 
اما توجه شما را به این نکته جلب می کنم که حق‌الزحمه نمایندگان فروش به شرطی به ایشان پرداخت می‌شود که خود وی نیز در طی هر دو ماه متوالی (هر 60 روز) به مقداره 300 امتیاز از محصولات موجود در فروشگاه اینترنتی شرکت را بصورت مستقیم بفروش برسانند و یا در جایگاه خود به مقداره 100 امتیاز از محصولات موجود در فروشگاه اینترنتی شرکت را برای مصرف شخصی و یا برای خرده فروشی خریداری نمایند در این صورت نمایندگانی که این شرایط را احراز کرده باشند،مستحق دریافت پورسانت بوده و قراردادشان بمدت 2 ماه تمدید خواهد شد. در صورتی که نماینده ای در مدت 60 روز پس از انعقاد یا تمدید قراردادش فروش مستقیم خود را انجام ندهد و یا بجای آن در جایگاه خود به مقدار 100 امتیاز خرید (چه برای مصرف شخصی و چه برای خرده فروشی) نکند از زمان اتمام مهلت تعیین شده برای انجام عملیات فروش مستقیمتا زمانی که فروش مستقیم وی به میزان لازم انجام شود به عنوان فروشنده غیرفعال (inactive) در نظر گرفته شده و طی این مدت این فروشنده از سیستم محاسبات پورسانت حذف گردیده و هیچ گونه پورسانتی به او تعلق نمی گیرد.
 
قانون بهم فشردگی سطوح:

طبق قانون فروش مستقیم ذکر شده در بالا نماینده فروشی که واجد شرایط برای دریافت پورسانت نشود از سیستم محاسباتی پورسانت حذف می گردد در این صورت طبق قانون Level compress

سطوح سازمان فروش هر نماینده ی فعال به ازای هر نماینده ی غیر فعال موجود در سازمان فروشش یک سطح به بالا آمده و پورسانت آن دسته از نمایندگان غیر فعاله حذف شده به اولین فرد فعال و حائزه شرایط در سطوح بالاتر از خودشان (یعنی یا به معرف او و یا معرف معرف او و به همین ترتیب تا اولین فرد حائز شرایط) تعلق خواهد گرفت.توجه: بر اساس این قانون نمایندگان فروش از پانزده سطح سازمان فروش خود همواره پورسانت دریافت خواهند کرد.حال اگر چنانچه مجموعه شما با استراتژِی ذکر شده تا سطح دهم صد در صد رشد کرده باشد،فقط در ازای فروش مستقیم 2 ماهه سازمان فروش خودتان به مقدار 300 امتیاز، شما هر ماه به طور میانگین بیست و شش میلیون تومان پورسانت دریافت خواهید کرد که اگر فقط 10 درصد از مجموعه شما رشد دلخواهتان را داشته باشد ، تا سطح دهم ماهیانه حدود دو میلیون و ششصد هزار تومان پورسانت به صورت مداوم خواهید گرفت.به این نوع پورسانت درآمد رسوبی یا پسمانده گفته می شود.

حال اگر سازمان فروش شما هر ماه برای مصرف شخصی خودشان و یا خرده فروشی حدود 100 امتیاز از شرکت خودشان یعنی «مروارید پنبه ریز» خریداری کنند که علاوه بر صرفه جویی در هزینه و زمان، شما از خرید ماهیانه سازمان فروش خود حدود88,651,500 تومان در ماه پورسانت بصورت مداوم خواهید گرفت. که اگر فقط 10% از مجموعه رشد دلخواه شما را داشته باشد 8,865,150 تومان در ماه پورسانت به صورت مداوم دریافت خواهید کرد.به این نوع پورسانت درآمد رسوبی یا پسمانده کفته می شود.

و این را بدانیم تا خودمان کاری را انجام ندهیم مجموعه ما نیز آن کار را انجام نخواهند داد.

توجه: من تا سطح دهم را برای شما حساب کردم در صورتی که شرکت پنبه ریز تا پانزده سطح پورسانت می دهد.از سطح 11 تا 15 درآمد ها بسیار بسیار بیشتر از اعداد بالا می باشد.طرح درآمدی دوم


اما پورسانت دیگری که همزمان با پلان پلکانی شرکت به صورت ماهیانه و براساس رنکینگ یا رده شما پرداخت میکند که به آن پورسانت تشویقی (sponsor bonus)میگوییم.

توضیحات:

نماینده فروش: همه ما در ابتدا با رده ی نماینده فروش شروع به کار می کنیم.


نماینده ارشد فروش :چنانچه هر نماینده فروش در 3 شاخه و در هر شاخه 11.000 امتیاز فروش ماهیانه داشته باشد(از اول ماه تا آخر ماه) رده ی وی از نماینده فروش به رده ی نماینده ارشد فروش ارتقاء پیدا می کند و علاوه بر پورسانت فروش محصولات سازمان فروش خود پاداش ماهیانه رده ی نماینده ارشد فروش را دریافت می کند. 

سرپرست فروش :چنانچه هر نماینده ارشد فروش  4 نماینده ارشد فروش واجد شرایط در 4 شاخه داشته باشد رده ی وی از نماینده ارشد فروش به سرپرست فروش ارتقا پیدا می کند و علاوه بر پورسانت فروش محصولات سازمان فروش خود پاداش ماهیانه رده ی سرپرست فروش را دریافت می کند.

 سرپرست ارشد فروش :چنانچه هر سرپرست فروش  6 سرپرست فروش واجد شرایط در 6 شاخه داشته باشد رده ی وی از سرپرست فروش به سرپرست ارشد فروش ارتقا پیدا می کند و علاوه بر پورسانت فروش محصولات سازمان فروش خود پاداش ماهیانه رده ی سرپرست ارشد فروش را دریافت می کند.

 

مدیر فروش :چنانچه هر سرپرست ارشد فروش  6 سرپرست ارشد فروش واجد شرایط در 6 شاخه داشته باشد رده ی وی از سرپرست ارشد فروش به مدیر فروش ارتقا پیدا می کند و علاوه بر پورسانت فروش محصولات سازمان فروش خود پاداش ماهیانه رده ی مدیر فروش را دریافت می کند.

مدیر ارشد فروش :چنانچه هر مدیر فروش  6 مدیر فروش واجد شرایط در 6 شاخه داشته باشد رده ی وی از مدیر فروش به مدیر ارشد فروش ارتقا پیدا می کند و علاوه بر پورسانت فروش محصولات سازمان فروش خود پاداش ماهیانه رده ی مدیر ارشد فروش را دریافت می کند.

مدیر ارشد فروش یک ستاره  :چنانچه هر مدیر ارشد فروش  6 مدیر ارشد فروش واجد شرایط در 6 شاخه داشته باشد رده ی وی از مدیر ارشد فروش به مدیر ارشد فروش یک ستاره ارتقا پیدا می کند و علاوه بر پورسانت فروش محصولات سازمان فروش خود پاداش ماهیانه رده ی مدیر ارشد فروش یک ستاره را دریافت می کند.

مدیر ارشد فروش دو ستاره :چنانچه هر مدیر ارشد فروش یک ستاره  3 مدیر ارشد فروش یک ستاره واجد شرایط در 3 شاخه داشته باشد رده ی وی از مدیر ارشد فروش یک ستاره به مدیر ارشد فروش دو ستاره ارتقا پیدا می کند و علاوه بر پورسانت فروش محصولات سازمان فروش خود پاداش ماهیانه رده ی مدیر ارشد فروش دو ستاره را دریافت می کند.

 

به پاداش ماهیانه رده ها در تصویر زیر توجه فرمائید: (برای مشاهده بهتر تصویر بر روی آن کلیک راست کرده و گزینه ی view image را بزنید)

نکته: در رده ی مدیر فروش ارشد 2 ستاره،مبلغ 1.018.944.000 تومان

 به صورت مجزا و فقط یکبار پرداخت می گردد.

ضمن اینکه پورسانت مدیریتی برای رده ها و دریافت پورسانت ویژه مدیر ارشد دو ستاره به مبلغیک میلیارد و هجده میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار تومان این انگیزه را در افراد سازمان ایجاد میکند که حداقل شش عامل فروش فعال در سطح اول سازمان خود داشته باشند.

 نحوه ی دریافت پورسانت ها:

پورسانت پلن پلکانی: در آخر هر هفته امتیاز محصولات فروخته شده توسط شما و سازمان فروشتان محاسبه گردیده و پورسانتها هر هفته روزهای یکشنبه بصورت خودکار به حساب بانک ملت شما واریز خواهد شد.

توجه: نرم افزار محاسبه کننده ی پورسانت ها در شرکت بازاریابی شبکه ای پنبه ریز 100% مورد تائید حسابرسان کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای وزارت صنعت،معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) بوده و این کمیته بر کلیه امور مالی و نحوه محاسبه و پرداخت پورسانت بازاریابان شبکه ای نظارت کامل دارد.

کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی،وزارت اطلاعات،دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی می باشد.

جهت کسب اطلاع بیشتر در باره کمیته نظارت به این سایت مراجعه فرمائید.


پورسانت ماهیانه (رنکینگ): در پایان هر ماه امتیاز فروش محصولات سازمان فروش شما در طی همان ماه محاسبه و رده شما مشخص می گردد و پاداش متناسب با رده ی کسب شده به حساب بانک ملت شما واریز می گردد.

با توجه به اینکه شرکت پنیه ریز بیش از 27 سال پورسانت کلیه نمایندگان فروش و بازاریابان خود را در سرتاسر ایران و کشورهای منطقه پرداخت نموده است بازاریابان شبکه ای این شرکت نیز میتوانند با خاطری آسوده به فعالیت بپردازند و این باور را داشته باشند که همیشه میتوانند ازپورسانت و پاداش های پلن درآمد زایی شرکت بهره مند باشند

 

 

با هم رشد می کنیم


ارتباط با ما

تلفن تماس
0919 - 330 30 22      اکبری
 
 
:ایمیل
admin@networkmarketingteam.ir networkmarketingteam@email.com
Together We Grow          باهم رشد میکنیم

اخبار

1391. 5. 8
استارت تیم جدید در اسلامشهر
تیم چهار شهرک اسلامشهر توسط مدیر عامل ( آقای امید باباخانی ) و اعضای تیم فوتبال المهدی استارت خورد                                                             امید باباخانی                      
 
1391. 4. 25
فعالترین تیم واوان
محمد رضا کارگر ...
 
مژده : تیم مخصوص خانم ها به همت خانم نصرینی تشکیل شد
خانم نصرینی: نویسنده و نتورگر توانا با بهره گیری از اساتید بانوان دانشگاهها و نتورگرهای توانای خانم اقدام به تشکیل تیم مخصوص بانوان نمود از این پس خانم ها میتوانند جهت آموزش ، دریافت جواب سولات و فعالیت با خانم نصرینی همکاری و فعالیت کنند
 
1391. 4. 25
استارت تیم جدید در استان البرز ، کرج
تیم استان البرز توسط آقای محمد رضا کارگر استارت خورد
1391. 4. 27
استارت تیم جدید در واوان
تیم سیزدهم توسط آقای مهدی مقدم در واوان استارت خورد کد معرف
1391.5. 4
استارت تیم جدید در استان یزد
چهاردهمین تیم در یزد توسط آقای مهدی سلطانی استارت خورد کد معرف
1391
استان و شهر های فعال در کشور
استان تهران ، استان البرز (کرج) ، استان خراسان، استان یزد ، استان قم ،استان تهران .اسلامشهر ، رباط کریم ، شهرک صادقیه ، شهرک مهدیه ، شهرک واوان ( شش تیم ) ، باغ فیض ، شهرک زیاد آباد ، شهرک گلها ، شهرک شیرودی
 

چراغ راه

استاد اکبری
فردی مسمم گروهی را به حرکت درمی آورد و گروهی خروشان جهانی را دگرگون می کند
دکتر علی شریعتی
شنا کردن در جهت مخالف رودخانه قدرت و جرات می خواهد وگرنه هر ماهی مرده ای هم میتواند در جهت موافق جریان آب شنا کند